KUNDETILPASSET PROCESudvikling

5 TRIN DER SAMLET OPTIMERER HELE VÆRDIKÆDEN - FRA UDVIKLING TIL PRODUKTION

Korrekt analyse gør en forskel
Forudsætningen for en optimal udviklings- og produktionsproces er betinget af en korrekt analyse. Derfor indleder vi altid nye projekter, i tæt samarbejde med vores kunder, med forlods at definere, hvad succeskriteriet er for komponentens funktion, kvalitet, produktion, time-to-market og ikke mindst økonomi.

Kvalificeret rådgivning
Inddrages COVI PRECISION tidligt i udviklingsfasen, kan vi bidrage med kvalificeret rådgivning, der kan have afgørende betydning for komponentens funktionelle kvalitet og for den mest optimale tekniske integration i slutproduktet. Ydermere kan vi anvise den mest rationelle udviklings- og produktionsproces, så produktionsomkostningerne minimeres.

En værdioptimerende totalløsning
Endelig kan vi bidrage med ramp up og selve produktionen af komponenterne og derudover stå for hele supply chain delen af opgaven, hvorved vores kunder kan frigive ressourcerne til andre kerneopgaver.

Få udbyttet af hele værdikæden
Se hvad vi byder ind med under de enkelte procestrin, som tilsammen skaber den største værdi i et samarbejde med COVI.

KLIK PÅ DE ENKELTE FASER I PROCESFORLØBET

 • 1. udvikling og prototyper

  dialog, analyse, tilpasning og fremstilling.

  Effektiv projektstyring og -udvikling. 

  Når ideen er skabt, er ønsket om at realisere den snarest muligt ofte også, hvorfor stor fleksibilitet, kort leveringstid og effektiv udvikling ofte er primære ønsker ved udvikling og fremstilling af prototyper.

  Laserteknologien, som ofte kun kræver programmering, er som skabt til at imødegå dette. COVI’s struktur, med korte responstider, in-house tooling og kompetent bistand, sikre dette overholdes med et fokuseret udviklingsforløb og reducerede omkostninger til følge.

  Det er samtidig på dette stadie, at grundlaget for produktet og projektets fremtid formes, hvorfor det er afgørende, at mål og succeskriterier er drøftet og afstemt.

   

 • 2. specifikation og optimering

  sparring, analyse, test og optimering.

  "Målet ikke bare helliger midlet, men definerer det."

  Succesfuld udvikling fordre klar definering af mål og succeskriterier. Det gælder også ved valg af leverandører, hvor opgaven kan være afgrænset til bistand med udviklingen og fremstilling af delkomponenter.

  Selvom et indledende mål måske er hurtige prototyper, er de typisk kun step 1 i et længere forløb. Hvis dette ikke tages med i overvejelserne fra start af, øges risikoen for unødigt lange, komplekse og fordyrende projektforløb. Udvikling er dyrt og tidskrævende og kan med rettidig dialog og omtanke minimeres betydeligt.

  Hos COVI ønsker vi at afstemme dette så tidligt som muligt, så der kan optimeres til de rette teknologier vi arbejder med og til kundens indledende -, som endelige mål.


   

 • 3. kvalitets-sikring

  procesmodning, kontrol, validering og dokumntation.

  "Det ligger i detaljerne."

  Kvalitetssikring overholdes gennem certificeret leverandør-og produktionsstyring, kontrol og dokumentation, men den sikres først og fremmest gennem kundeafstemning. ”Vi kan kun skabe sikkerhed i forhold til krav, behov og værdier, såfremt de er kendte og gensidigt afstemt”.

  Som producent af ofte meget små og kritiske emner, fremstillet med stor præcision, er kontrol- og dokumentation ofte lige så kritisk som selve fremstillingen af produktet.

  Derfor har COVI sikret sig samme høje standard på vores kvalitetssikringsudstyr og medarbejdere, som vi har for vores procesudstyr.

  I samarbejde med kunden afstemmer Covi i indledende fase, hvilke behov kunden og produktet har, for den rette kvalitetssikring og dokumentation. Dette kan være sig branche- og internationale krav, økonomisk afvejet i forhold til det reelle behov.

  .

 • 4. styring af underlev.

  Valg, briefing, dialog, kontrol, indkøb og administration.

  "Leverandørkæden sikrer resultatet."

  Som kontraktleverandør af kritiske komponenter er det væsentligt, at COVI sikrer samme fokus over for vores samarbejdspartnere.

  Da mange produkter har 3. parts forarbejdning, der er kritisk i forhold til COVI’s arbejde, enten som forudgående eller som efterfølgende proces, kan COVI ofte med fordel tilbyde vore kunder at overtage den del leverandørstyringen.

  Den direkte styring og dialog mellem de forarbejdende parter giver typisk en større sikkerhed ved gensidigt afhængige processer og letter logistikken og økonomien for kunden.

 • 5. produktion og supply chain

  produktionsplan, råvareindkøb, produktion, montage, lagerføring og forsendelse.

  "Succes kræver samarbejde."

  COVI arbejder sammen med en række anerkendte og nøje udvalgte nationale og internationale underleverandører, baseret på samarbejde og kvalitetssikre konstateringer. Det være sig råvare- eller delkomponent leverandører, producenter inden for overfladebehandling samt institutter og videnscentre.

  Derudover validerer COVI løbende nye leverandør i forhold til nye behov og teknologier.

  Ved mindre produktioner produceres der typisk til ordre, alternativt tilbydes der produktion under aftaler om lagerføring.

  Covi er således i stand til at tilbyde løsninger, hvori der indgår alt fra råvare og komponent indkøb, produktion, efterbearbejdning, kvalitetssikring og dokumentation, kundespecifikke indpakningsløsninger, påsætning af labels, lagerføring og forsendelse.

  Tag en indledende snak med os og få belyst, hvad der giver dig mest værdi.