TOTALLØSNINGER

Sammensætning af det mest optimale mix af kundetilpassede kompetencer, teknologier og services for at vores kunder kan opnå en omkostningseffektiv helhedsløsning.

Kender du det?
Når en kompleks udviklings- og produktionsproces skal igennem flere leverandører – med deraf følgende mere ufleksible og tidskrævende arbejdsgange – bliver slutproduktet ofte dyrere end nødvendigt. Hertil kommer udfordringer med uens kvalitetsnormer og kontrol samt risikoen for, at der opstår fejl i kommunikationen, som kan reducere eller ligefrem skade produktkvaliteten og forlænge time-to-market markant. Som en konsekvens af denne problemstilling tilbyder COVI sine totalløsninger.

COVI optimerer hele værdikæden
COVIs forretningsfilosofi er baseret på at levere så meget af værdikæden som overhovedet muligt. Det er vores erfaring, at kunderne dermed opnår den størst mulige værdi – både teknisk, kvalitativt og økonomisk. Hertil kommer at vores kunder samtidig opnår hurtigere time-to-market og en mere enkel og sikker outsourcing proces, når ansvaret for hele opgaven er placeret ét sted.

Kundetilpassede totalløsninger der betaler sig
COVIs totalløsninger har vist sig at være en succes, idet de fleste af vores kunder trækker på flere af vores kompetencer – og gør det over en længere årrække. I samråd med kunden sammensætter vi et individuelt tilpasset mix af ydelser og services, der resulterer i sikre og effektive processer, hvilket optimerer kvalitet, timing og økonomi.

Kontakt os om udbytterige helhedsløsninger
Hvis du også kunne tænke dig at høre mere om fordelene ved et kundetilpasset produkt – så kontakt os og lad os få en dialog om vores totalløsninger. Ud fra en grundig briefing tager vi proaktivt stilling til hele din opgave fra udvikling af prototype til serieproduktion med supply chain og logistik og fremkommer med en samlet helhedsløsning, der skaber den størst mulige værdi for dig.

EKSEMPLER PÅ TOTALLØSNINGER
Du kan danne dig et indtryk af den værdiskabende proces her.