LASERSVEJSNING I PLAST

Det er vores målsætning at sammensætte det mest optimale mix af kundetilpassede kompetencer, teknologier og services for at vores kunder kan opnå de mest omkostningseffektive helhedsløsninger.

Som alternativ til ultralydssvejsning, hot-iron svejsning og limning af plast, tilbyder COVI PRECISION den teknisk overlegende og mere konkurrencedygtige lasersvejsning. Med lasersvejsning får man et væld af nye muligheder og fordele.

De fleste termoplaster kan gøres svejsbare
De fleste termoplaster/TPU'er er i deres baseform velegnet til lasersvejsning. Ved tilsætning af de rette adjektiver kan både transparente, indfarvede og forskellige sammenføjede plasttyper  gøres svejsbare, hvorved man kan høste fordelene ved  laserteknologiens hastighed, præcision og sikkerhed.

Skånsom svejsning
Lasersvejsningen udføres typisk uden tilførsel af fremmede materialer og uden mekanisk påvirkning af emner og udstyr. Varmepåvirkningen er desuden minimal under svejsningen og dermed yderst skånsom over for emnets polymerstruktur, udseende og styrke. Der kan således svejses tæt på termisk følsomme komponenter uden at emnet får vibrationsgener og mærker som ved anvendelse af ultralyd.

Svejsning i komplekse geometrier
Hos COVI svejser vi med Galvo-teknologi (styring af strålen via spejlrefleks), hvilket muliggør svejsning i komplekse geometrier udført med stor præcision og ved høj hastighed og med anvendelse af de mest gængse svejsemetoder såsom:

•  Contour welding – enkelt svejsesøm
•  Simultaneous welding – hele sømmen svejses samtidigt
•  Quasi-simultaneous welding – svejsesømmen holdes flydende ved
    kontinuerligt gennemløb
•  Masked welding – afskærmning hvor svejsning ikke ønskes
•  Radial svejsning – svejsning på runde emner

Gode egenskaber
Lasersvejsning af plast er særligt velegnet ved hygiejnisk indkapsling af elektroniske komponenter med komplekse geometrier.