LASERSVEJSNING I METAL

Det er vores målsætning at sammensætte det mest optimale mix af kundetilpassede kompetencer, teknologier og services for at vores kunder kan opnå de mest omkostningseffektive helhedsløsninger.

COVIs svejseteknologier rummer en række unikke tekniske fordele frem for traditionel lodning, MIG/MAG-, TIG- og lysbuesvejsning. Med en strålediameter på ned til 50 mµ kan svejsninger udføres på meget svært tilgængelige steder, hvad andre svejsemetoder ikke formår.

Svejsning af komplekse geometrier
Vores laserteknologi muliggør desuden rotationssvejsning, XYZQ planstyring og svejsning med Galvo-hoved (styring af strålen via spejlrefleks-teknologi), hvilket sikrer, at selv meget komplekse svejsegeometrier kan udføres.

Lasersvejsning giver mange fordele
Med laserteknologi svejses uden brug af svejsetråd, og dermed undgår man tilførsel af fremmede materialer, hvilket kan forringe emnets kvalitet. Lasersvejsning udføres ved hjælp af CAD/CAM-styring, hvilket sikrer stor præcision og gentagelsesnøjagtighed. Endelig er varmepåvirkningen omkring svejsezonen minimal, så emnets funktionalitet og udseende ikke beskadiges.

Mange muligheder med lasersvejsning
De omtalte egenskaber og fordele gør laserteknologien uovertruffen ved svejsning af materialer som:

• Tyndplade/-gods
• Har lavt smeltepunkt (fx aluminium)
• Har stor mikrostrukturel porøsitet (fx sintermetal)
• Ligger tæt på termisk følsomme komponenter (fx elektronik)

Alle svejsbare metaller kan svejses med laserteknologi. Derudover giver den præcise styring af smeltebadet gode muligheder for sammensvejsning af forskellige metaller.

Svejsning kan gennemføres på afstande op til 200 mm, hvorved svært tilgængelige svejsninger, fx i huller eller indvendigt i rør, kan udføres.
 
COVI udfører såvel manuel som fuldautomatisk lasersvejsning samt gennem-/dybdesvejsninger.

EKSEMPLER PÅ LASERSVEJSNING I METAL