fødevareR

Fokus på kvalitetsstyring, hygiejne og sporbarhed

Krav til høj og ensartet kvalitet
I lighed med medicoproducenterne stiller fødevareindustrien også meget store krav til snævre tolerancer og fokuserer i særlig grad på sporbarhed og hygiejne. For at tilfredsstille fødevarebranchens høje krav til præcision og gentagelsesnøjagtighed anvender vi CAD/CAM styret laserbearbejdning.

Med laserteknologien undgår vi at tilføre komponenterne fremmede hygiejnereducerende og skæmmende materialer såsom loddetin mv. og hindrer desuden anden mekanisk eller termisk påvirkning af emnets følsomme elektronik.

Typiske ydelser og processer
COVI har mange års erfaring i servicering til fødevareindustrien og har bl.a. leveret komponenter til:

• Avanceret analyseudstyr
• Doserings-og fyldemaskiner med hygiejneoptimerede overflader
• Div. indstøbte delkomponenter i forskellige materialer og
   geometrier og samlet disse til komplette enheder til direkte
   montage hos kunden.
• Prægning for sporbarhed i div. komponenter

Sådan samarbejder vi med fødevareindustrien
For fødevareindustrien fremstiller COVI PRECISION både prototyper, serieproduktion og hele totalløsninger. Samarbejdet tager oftest udgangspunkt i en tæt involvering i udviklingsfasen, hvor der bidrages med input og optimering af konstruktionen.

Denne arbejdsform sikrer en grundig afstemning af krav og forventninger til systematisk kvalitetskontrol og dokumentation samt hygiejneoptimering og sporbarhed.

Udbyttet for kunden er en effektiv og økonomisk produktionsproces, som resulterer i et optimalt, ensartet kvalitetsprodukt, som lever op til de strenge krav til hygiejne og sporbarhed.

KOMPONENTER TIL FØDEVAREINDUSTRIEN